Szopka krakowska jako zjawisko folkloru krakowskiego na tle szopki europejskiej.

Jest to publikacja pracy doktorskiej Anny Szałapak obronionej w listopadzie 2012 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pod kierunkiem prof. dr. hab. Czesława Robotyckiego.

Szopka w wielu odmianach istnieje na całym świecie, jednak do najbardziej oryginalnych form zalicza się powstałą w XIX wieku szopkę krakowską.

Celem pracy było prześledzenie rozwoju szopki krakowskiej jako fenomenu kultury miejskiej, a także szopki budowanej specjalnie na konkurs poprzez przedstawienie najbardziej kreatywnych szopkarzy i ich dzieł. Aby szopkę krakowską ukazać na tle szerszego zjawiska kultury europejskiej, autorka wiele uwagi poświęciła wizerunkowi szopki włoskiej, francuskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, niemieckiej, austriackiej, czeskiej, słowackiej i węgierskiej. Integralną część pracy stanowi materiał ilustracyjny sprzężony z poszczególnymi jej rozdziałami: od żłóbka betlejemskiego, przez wybraną ikonografię Bożego Narodzenia, przykłady szopek europejskich, polskich, aż do bogatego materiału ilustracyjnego związanego z szopką krakowską, historią i przebiegiem konkursu, a także fotografiami wybranych obiektów ze zbiorów MHK. Praca oparta jest na materiale źródłowym zinwentaryzowanym w MHK, na bibliografii przedmiotu oraz na doświadczeniach własnych, zdobytych podczas pracy w charakterze kuratora wystaw i organizatora konkursów szopek krakowskich.

Szopka krakowska

 
Copyright © 2004 - 2008 Anna Szałapak. Wszelkie prawa zastrzeżone.Designed by: EMTRONET Digital Signage & Internet